Högkostnadskydd

Högkostnadsskydd är en förmån där man blir skyddad från höga utgifter för öppen sjukvård, receptbelagda läkemedel, medicinteknisk utrustning för privat bruk och sjukresor. Man får med andra ord hjälp av det landsting i vilket man bor att begränsa sina sjukvårdskostnader, vilket gör att alla, även personer med lägre inkomster, har råd att betala för de läkemedel och den vård man behöver.

Då det finns högkostnadsskydd både för läkemedel och för sjukvård är det viktigt att man inte sammanblandar dessa. För läkemedel på recept betalar man högst 2250 kronor under 1 år med högkostnadsskyddet och för sjukvård betalar man höst 1100 kronor per år. För sjukresor är det 1500 kronor som gäller och för medicinsk utrustning fört privat bruk gäller summan 2000 kronor.

Koll på högkostnadsperiod

För att man ska kunna ha koll på hur nära man är frikort så kan man enkelt logga in på 1177 Vårdguiden e-tjänster med sig e-legitimation och se efter hur det förhåller sig. Att man kan hålla ordning på både sina recept i största allmänhet, om de behöver förnyas, hur nära man är beloppet för frikort med mera endast genom att logga in med e-legitimationen sparar mycket tid.

Direkt efter att man loggar in så kan man se efter hur det ser ut bland de receptbelagda medicinerna man har och man kan direkt se bland annat följande:

 • datum för sin högkostnadsperiod
 • hur mycket man under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet
 • om man kommer att få rabatt vid nästa köp
 • hur mycket mer man har att betala innan man får frikort
 • alla sina elektriska recept
 • alla läkemedel man hämtat ut i Sverige de senaste 15 månaderna
 • de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du hämtat ut

När man så enkelt kan se efter hur det ser ut så behöver man aldrig vara osäker på hur mycket man har kvar att betala, om man behöver förnya ett recept och så vidare. Det går på en sekund att logga in och se efter, så det är inte så att man slösar någon onödig tid heller.

Utveckligen går framåt i rask takt vad gäller förenkling av vardagen och denna typ av e-tjänster är ett bra exempel på det. Då utvecklingen knappast kommer att stanna upp så kan man se fram emot att det kommer att bli ännu enklare och ännu smidigare inom kort.

Högkostnadsbasen

Hittar du inte dina uppgifter om ditt högkostnadsskydd? Då beror det på att du inte är med i högkostnadsbasen. För att bli med i denna så krävs det att du lämnar samtycke till E-hälsomyndigheten så att de kan lagra din information. Detta gör du enkelt och smidigt på närmaste apotek.

Följande information finns lagrad i högkostnadsbasen:

 • Personnamn
 • Personnummer
 • Kostnad för patientens medicin
 • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat
 • När och var medicinen har hämtats ut
 • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet
 • Startdatum för högkostnadsperiod

Uppgifterna sparas i basen i högst 15 månader och det är helt frivilligt om man vill registrera sina uppgifter här. Det finns inte någon information om medicin eller förskrivare, utan det är endast det som nämns ovan som man delar med sig information om när man beslutar sig för att vara med i denna databas.

E-hälsomyndigheten är den myndighet som tar emot alla elektroniska recept i landet. Då 99 % av alla recept idag är elektroniska så hamnar i princip alla utskriva recept just där. Apoteket du går till för att hämta ut ditt recept hämtar sedan ut det från just E-hälsomyndigheten, vilket gör att det går snabbt och smidigt och underlättar vardagen för alla inblandade.

Högkostnadsskydd receptbelagd medicin

Som nämnt är det både läkemedel på recept och sjukvård som innefattas av högkostnadsskyddet och vad gäller läkemedel så är det summan 2250 kronor man betalar själv årligen. Man betalar denna summa, oavsett hur dyra mediciner man behöver använda. Under en 12-månadersperiod betalar man således endast denna summa, så man behöver aldrig oroa sig över dyra mediciner.

Det fungerar som en rabatt-trappa där man får mer rabatt ju högre kostnader man har inom läkemedelsförmånen. Varje nytt köp av receptbelagd medicin tar sin start i trappan där man befann sig vid sitt föregående köp och på detta sätt tar man sig hela tiden vidare i trappan upp till 2250 kronor.

Förmånstrappan ser ut såhär:

 • Upp till 1125 kr: 0 % förmån
 • 1125 kr – 1636 kr: 50 % förmån
 • 1636 kr – 2097 kr: 75 % förmån
 • 2097 kr – 2250 kr: 90 % förmån
 • 2250 kr och uppåt: 100 % förmån

Efter det att man har nått 2250 kronor för inköp av mediciner så har man rätt till ett frikort och detta frikort gäller för resterande del av den 12-månadersperiod man befinner sig inom. Frikort räcker inte INTE i 12 månader, utan det räcker den resterande delen av den 12-månadersperiod i vilken man har handlat mediciner upp till 2250 kronor.

Från och med årsskiftet 2017-2018 ligger frikortsbeloppet på 2250 kronor, men tidigare var det summan 2200 som gällde. Om det skulle vara så att det var ett tag sedan du använde receptbelagd medicin och räknade med att beloppet skulle vara 2200 kronor så är det alltså detta som är svaret.

Högkostnadsskydd sjukvård

Högkostnadsskyddet för sjukvård har ett frikortsbelopp på 1100 kronor inom en period av 12 månader. Följande ingår, enligt 1177 Vårdguiden, i högkostnadsskyddet:

 • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län
 • avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral
 • avgifter för att förnya recept
 • tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling)

Sådant som inte ingår är följande:

 • avgifter för graviditetstest, eller gynekologisk cellprovtagning
 • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer
 • avgifter för att ligga på sjukhus

Efter det att du har betalat 1100 kronor i patientavgifter under 12 månader så har du rätt till ett frikort inom sjukvård. Frikortet kan man få överallt, så man får det helt enkelt på den mottagning där man befinner sig när man har nått just 1100 kronor.

Frågor & Svar

 • Hur mycket receptbelagd medicin kan jag hämta?

Du kan hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle inom högkostnadsskyddet. Nästa gång du ska hämta ut medicin ska 2/3 av tiden som den tidigare expedierade mängden är avsedd för ha passerat. Exempel: Om du fått en burk med 100 tabletter och ska ta en om dagen så ska det ha gått 67 dagar innan du går hämta ut nya tabletter

 • Kan jag dela upp betalningen av mina mediciner?

Ja, du kan delbetala läkemedel inom högkostnadsskyddet. Det enda du behöver göra är att fylla i en ansökan om kredit på ditt apotek

 • Hur stor rabatt har jag kommit upp i?

Varje gång du hämtar ut medicin på apoteket kan du fråga apotekspersonalen hur du ligger till i högkostnads-trappan

 • Kan jag hämta ut min medicin på alla apotek?

ja, alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnads-databas, vilket innebär att det inte spelar någon roll var du väljer att hämta ut din medicin. Delbetalar du din medicin krävs det dock att du hämtar ut den på det apotek där du har kredit

 • Hur kan jag hålla koll på att mina receptuttag registreras för högkostnadsskyddet?

Du kan antingen ansluta dig till högkostnadsbasen eller så kan du be om ett särskilt kvitto på apoteket, ett högkostnadsbevis

 • Vem har rätt till högkostnadsskyddet?

Alla personer som är folkbokförda i Sverige, har recept utskrivna i Sverige eller som arbetar i Sverige eller har Europeiska sjukförsäkringskortet har rätt till högkostnadsskyddet